• Ots Konsultatsioonid OÜ

Jana Ots-  psühhoterapeut  

 

Tee, kuidas jõudsin psühhoterapeudi elukutseni on olnud psühholoogilises mõttes klassikaline, kuid tavalisest ühiskondlikust vaatevinklist ehk tavapäratu. Minu esimene haridus ja karjäär oli õendusalane. Lõpetasin 1992.a. Tallinna Meditsiinikooli (praegune Tervishoiu Kõrgkool)  õenduse eriala ja töötasin pikki aastaid Pärnu Haigla erinevates osakondades: sünnitusosakonnas, röntgenis, taastusravis ja kõige pikema perioodi lasteosakonnas. Minus kasvas teatud frustratsioon, erilala meeldis aga ei pakkunud täit rahuldust.

 

Pärast 2000 aastal üleelatud psühhotraumeerivat kogemust jõudsin ise psühhoanalüütilisse psühhoteraapiasse, kus eneseanalüüsi tulemusena jõudsin endas selgusele ja otsustasin jätkata õpinguid psühholoogia erialal. Samal aastal asusin õppima Professionaalse Psühholoogia Erakooli (PPE), mis oli sel ajal kvaliteetseim kool Eestis. Läbisin seal mitmeid sissejuhatavaid kursuseid erinevatest  psühhoteraapiatest, millede seast tegin valiku pühenduda edaspidi psühhoanalüütilisele psühhoteraapiale. 

 

2003.a. lõpetasin PPE olles omandanud psühholoogilise nõustaja kutseja jätkasin töötamist Pärnu Haigla Psühhiaatriakliinikus psühholoogina. 2004 aastal jätkasin õpinguid Akadeemias Nord ja lõpetasin  sotsiaalteaduste bakalaureuse õppekava  psühholoogia erialal  cum laude.  Samal ajal, aastatel 2004-2008 oli mul võimalus õppida Helsingis noorukite psühhoanalüütilise psühhoteraapia väljaõppes.

 

Tänaseks olengi psühhoanalüütiline psühhoterapeut, praktiseerin SA Pärnu Haigla Psühhiaatriakliinikus ja erapraksises OÜ Ots Konsutatsioonid. Minu klientideks on noorukid alates 15 eluaastast ja täiskasvanud erinevate vaimse tervise murede ja probleemidega. Peale selle viin läbi erinevaid psühholoogia alaseid koolitusi firmadele ja psühholoogiast huvitatud inimestele: klienditeenindus- ja suhtlemiskvaliteedi, meekonnatöö, läbipõlemise ennetuse ja/või järgseid koolitusi. Eriti populaarseks on osutunud psühhosotsiaalse esmaabi koolitused, kus inimesed õpivad märkama iseenda, kui ka lähedaste vaimset tervist ja oskavad vajadusel osutada psühholoogilist esmast abi.

 

Minu psühhoterapeudi kutse on tunnustatud Euroopas ja on nähtav siit:

http://xn--pshhoteraapia-xob.ee/psuhhoterapeutide-register/ Ots

Psühholoog


Elu on teekond!Back to Top
Helista